Κάθε λαγόσκυλο έχει δικό του τρόπο φωνής. Αν ο κυνηγός, παλιός ή καινούργιος, δεν μάθει να καταλαβαίνει τη φωνή του σκυλιού θα περνά ανιαρές στιγμές στο καρτέρι που θα κάθεται.
Το κυνήγι του λαγού με το λαγόσκυλο δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια πρακτική επιστήμη που απαιτεί πολλές γνώσεις και μακρόχρονη πείρα. Γι αυτό δεν μπορεί ο καθένας να μιλά για το κυνήγι του λαγού αν δεν το γνωρίζει σε βάθος